MediatárMEGEMLÉKEZÉS

Vasárnap a reggeli szentmise után Kb.10 órakor megemlékezést tartunk Kelenvölgyben a Szentháromság Ligetben az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulóján egy rövid kis műsorral, imával, koszorúzással, amint azt már szoktuk.
Kérünk Benneteket hogy ne siessetek haza, csatlakozzatok a szentmise végén, hogy együtt ünnepeljünk.


ESPEREST

Október 15-én ESPEREST címmel zenés, játékos bulit szervezünk a dél-budai plébániák középiskolás korosztályba tartozó ifjúsága számára. Az Albertfalvi Plébánia a rendezvény házigazdája. Jegyek kizárólag elővételben kaphatóak.


A jegyvásárlási szándékokat a plébániai irodán, vagy misék után a sekrestyében jelezzétek legkésőbb október 1-jéig.

VENI SANCTE

Szeptember 4-én a Veni Sancte mise gitáros mise lesz. Mindenkit szeretettel vár a gitáros kórus!


GITÁROS MISE

Augusztus 14-én gitáros mise lesz. Mindenkit szeretettel vár a gitáros kórus!


TEMPLOMBÚCSÚ

A kétnapos templombúcsú szombatján Hegedűs Endre és Hegedűs Katica zongora estjét hallgathattuk meg.


Vasárnap az ünnepi mise után szentségimádáson vehettünk rész, melyen a gitáros kórusunk dicsőítő dalokat énekelt.


Utána az Újbidai Babszem táncegyüttes mutatkozott be a harangláb mellett.Délután 3 órakor pedig az Opus Sanctissimae Trinitatis Közösség fogadalom megújítási szentmiséjén ünnepelhettünk együtt a testvérekkel.
FŐZŐVERSENY

Június 11-én szombaton főzőversenyt szervezett a 815. sz. IV. Béla király cserkészcsapat.GITÁROS KERESZTÚT
JÓTÉKONYSÁGI KONCERT

"Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében,
ne kedvetlenül vagy kényszerűségből,
mert a jókedvű adakozót szereti Isten”. (2Kor 9,7)
Hálásan köszönjük híveink nagylelkű adományait, amivel az ukrán menekülteket támogatták!


TAIZÉI DICSŐÍTŐ IMAÓRA

Március 21-én, hétfőn ismét taizéi dicsőítő imaórát szerveztünk az esti szentmisét követően.
Az imaórát az Oltáriszentség jelenlétében tartottuk.
Köszönjük a szervezőknek a lehetőséget.


NEMZETI ÜNNEPÜNKRE

Március 15-én kedden a szentmise után mécsest gyújtottunk és János diakónus vezetésével imádkoztunk a Magyarság útja 3. stációnál, nemzeti ünnepünk estéjén.


HAMVAZÓ SZERDA

Március 2-án hamvazó szerda. Szentmise 18 órakor kezdődött. Hamvazkodni csak ezen a napon lehetett!


TAIZÉI DICSŐÍTŐ IMAÓRA

Február 25-én taizéi dicsőítő imaórát tartottunk az esti szentmisét követően.BETEGEK KENETE

Február 12-én az esti mise keretében kiszolgáltattuk a betegek kenetét.


GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY
MEGSZÜLETETT !

Áldott, békés karácsonyt kívánunk minden kedves látogatónknak!


ÁDVENT

"Harmatozzatok egek..."


Az Úrra vár a szívünk...


ADVENTI KOSZORÚKÖTÉS
A koszorúkötés utáni szentmisén Zoli atya megáldotta a koszorúkat.


56-OS HŐSEINKRE EMLÉKEZTÜNK

EGÉSZNAPOS SZENTSÉGIMÁDÁS

Egész napos szentségimádás volt templomunkban szeptember 24-én. Kisgyermekes családok is eljöttek és sokan a hívek közül akik hétköznap ellenére is meg tudták oldani hogy itt legyenek az Úrral. Végül Magony János diakónus zárta litániával és gondolataival a szentségimádást.

"...engedjétek hozzám a kicsinyeket..."
ELSŐÁLDOZÁS

Vasárnap szeptember 19-én hosszú idő után újra voltak elsőáldozók templomunkban, meghitt szép ünnepe volt kelenvölgyi közösségünknek.
ESPERESKERÜLETI KERESZTÜT

Dél- Budai Espereskerület mint minden évben most is megrendezte a Szentkereszt Felmagasztalása ünnepén, szeptember 14- én a hagyományos keresztutat Budafokon.


Ezen minden plébánia képviselteti magát, tőlünk is voltunk szép számmal ismét. Gável Henrik atya mint kinevezett esperes köszöntötte az egybegyűlteket, majd gyertyával a kézben a Baross Gábor- telepi Jézus Szíve plébánia közössége vezetésével indult a menet a keresztúton Kálváriára. Meghatóan szép este volt.
NYÁRI TÁBOR HORÁNYBAN


Plébániánk többnapos, bentlakásos nyári tábort szervezett az ifjabb generáció számára, hitéleti, közösségépítő illetve közösségi nevelést szolgáló programjainak megvalósítására.

A táborozás a már meglévő hitet erősítse a gyerekekben. Olyan gyerekeket vittünk el magunkkal, akiknek élő hitük van, gyakorló katolikusok. A tábor egyik fő célja a gyakorlatban megélt katolikus hit elmélyítése volt. A közösségfejlesztés fontos célja a hittantábornak. Egy katolikus társadalom nem maradhat fent egy erős csoportképző belső mag nélkül. Fontosnak tartottuk, hogy különböző évfolyamokról válogassuk össze a gyerekeket, hogy jobban megismerjék egymást, ezzel kialakítva egy közösséget, akik majd az iskolába visszatérve jó példát mutatnak a kevésbé vagy egyáltalán nem vallásos tanulóknak. A hit személyes aktus, ezért a táborban kiemelt szerepe volt az egyéni feladatoknak és a személyiség kibontakoztatásának is.

Nagyon sok játékos programot és beszélgetést szerveztünk annak érdekében, hogy az egyéniséget helyezzük a középpontba, úgy hogy közben oldja a tanulókban kialakult belső feszültséget is. A projekt szellemi hasznosulása keretében hangsúlyt kapnak a kulturális igény felkeltését célzó programok, a gyermekek kulturális életének változatossá tétele.

Táborunkat Horányban, 2021. 06. 28. napja és 2021. 07. 01. napja között tartottuk általános iskoláskorú gyermekeknek. A 48 gyermekkel 10 ifjúsági vezető és 7 felnőtt foglalkozott. A horányi Árnyasliget Táborban laktunk faházakban elszállásolva. Az ebédet a szomszédos Regatta szállóban kaptuk, a reggelit és a vacsorát magunk állítottuk elő.

Napi programjaink állandó keretét alkotta a reggeli és esti imádság, és a szentmise. Napközben igyekeztünk megvalósítani a lélek-test-szellem harmóniáját különböző eseményekkel. Így tartottunk hittan órákat, sportversenyeket, szellemi és hittanos akadályversenyeket, kézműves foglalkozásokat, mindent a tábor fő témájának, a közelgő Eucharisztikus Kongresszusnak vetettünk alá. Szerveztünk egész táboros programokat, és kiscsoportos játékokat is a közösség építése céljából. A mindennapos szentmise és szentségimádás, az Eucharisztiáról szóló tanítás és sok játék közelebb hozta a gyermekeket Jézushoz. Segítette a szeptemberi elsőáldozást is. A támogatást szállásra és étkezésre költöttük. Ezzel tudtuk leghatékonyabban támogatni a családokat, ami fontos és szükséges volt, hiszen több rászoruló gyermek és testvérpár is érkezett.


ÚRNAPJA KÉPEKBENHálásan köszönjük azon testvéreinknek, akik munkájukkal, virág adományaikkal hozzájárultak az Úr napjának méltó megünnapléséhez.